کارشناس ارشد نرم افزار

 • ۱۰ سال سابقه برنامه نویسی، طراحی وب سایت، تجزیه و تحلیل سیستم های نرم افزاری به زبان #C و بانک اطلاعاتی SQL Server
 • برنامه نویس Android و iOS
 • آشنایی با زبان برنامه نویسی JAVA
 • مدرس دوره های برنامه نویسی
 • کارشناس مدیریت پروژه و تحلیل گر پروژه سرویس استحقاق درمان، دفتر IT وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • تحلیل گر و مشاور پروژه های سامانه های یکپارچه بهداشتی - معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • برنامه نویس، تحلیل گر و طراح سیستم های هوشمند بیمارستانی (HIS) مبتنی بر معماری OpenEHR
 • توسعه دهنده و تحلیل گر پروژه وب سایت ممیزی بهداشت شرکت مبین سلامت
 • توسعه دهنده، تحلیل گر و طراح وب سایت دانشگاه امام حسین (ع)
 • توسعه دهنده و طراح سایت صادرکنندگان برتر برای سازمان توسعه تجارت
 • توسعه دهنده و طراح وب سایت آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران
 • توسعه دهنده وب سایت و ویندوز اپلیکیشن مجموعه آموزشی دارالفنون تهران
 • توسعه دهنده و برنامه نویس شرکت رایورز - پروژه تویوتا