Agile چیست

Agile متدولوژی تولید و توسعه نرم افزار است ، در آن از رویکرد تکرار جهت تحویل نرم افزار استفاده میشود. بدین صورت که بجای تحویل یک دفعه نرم افزار به مشتری ، نرم افزار به تکه های کوچکتری تقسیم شده و در بازه های زمانی مختلف به مشتری تحویل داده میشود. در طی هر بار تحویل به مشتری و گرفتن نظرات آنها ، سعی میشود پروژه در مسیر صحیح و مورد نظر مشتری قرار گیرد.


در این روش پروژه به تکه های کوچکتری تقسیم شده و سپس پس از اولویت بندی در بازه های زمانی مشخص مثلا دوهفته یکبار تحویل مشتری میشود.


یک لیست بسازید

به همراه مشتری جلسه ای داشته باشید و از او بخواهید دقیقا بگوید توقع دارد چه چیزهایی در نرم افزار مورد نیازش مشاهده کند.

زمانبدی تقریبی

یک پیش بینی زمانی تقریبی از کارهایی که مشخص گردیده تعیین کنید. نیازی نیست نگران دقیق بودن زمانبندی ها باشید مثلا میتوانید کارها را باهم مقایسه کنید و تشخیص دهید که کدام کار نسبت به دیگری زمان بیشتری نیاز دارد.

اولویت بندی کنید

حالا از مشتریتان بخواهید اولویت بندی برای کارها ارائه دهد. کارهایی که فوریت بیشتری دارند را در بالای لیست قرار دهید.

کار را شروع کنید

از بالای لیست شروع به انجام دادن کارها کنید، بسازید، تکرار کنید و نظر مشتری را درباره خروجی هر قسمت بپرسید.برنامه کاریتان را به روزرسانی نمایید

همزمان که شروع به تحویل کارها به مشتری میکنید متوجه خواهید شد در یکی از دو وضعیت زیر هستید:
1- به اندازه کافی سریع هستید و کارها به موقع تحویل داده شده و همه چیز خوب است.
2- کارهای زیادی باقی مانده و از زمانبندی عقب هستید.

که در حالت دوم باید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
الف) محدوده کارهای قابل تحویل را کوچکتر کنید و تمرکز را روی تکمیل کارهای کوچکتر و باقی مانده قرار دهید. (پیشنهاد میشود)
ب) فشرده تر کار کنید و درخواست پول بیشتری کنید.


آنالیز، طراحی، کدنویسی و تست، فعالیت های ادامه داری هستند

شما هیچ گاه آنالیز، طراحی، کدنویسی و تست را جداگانه تمام نخواهید کرد بلکه تا زمانی که پروژه ادامه دارد موارد فوق نیز در کنار یکدیگر ادامه دارد

توسعه و برنامه نویسی یعنی تکرار و تکمیل

توسعه با تکرار یعنی شروع کار را با کار واقعا ساده ای انجام دهید و به مرور زمان تکملیش کنید.